Verklaring inzake gegevensbescherming

Beste bezoeker,

Bij het gebruik van onze website hechten wij veel belang aan uw privésfeer. Gelieve daarom de volgende informatie te lezen.

Anonieme inwinning van gegevens

U kunt in principe onze websites bezoeken zonder ons mee te delen, wie u bent. Wij krijgen enkel de naam van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt en de websites die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden gebruikt. U, als enige gebruiker, blijft anoniem.

Inwinnen en verwerken van persoonsgebonden gegevens

Als u informatiemateriaal, nieuwsbrieven of brochures bestelt, vragen wij uw naam en andere persoonlijke informatie. U beslist zelf of u die gegevens geeft. Uw gegevens slaan wij op uitermate goed beschermde servers in Duitsland op. Toegang daartoe hebben slechts enkele personen met speciale bevoegdheid, die instaan voor het technische, commerciële of redactionele onderhoud van de server.

Export en verspreiding van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte

Wij exporteren geen gegevens naar landen buiten de EER.

Gebruiken en doorgeven van persoonlijke gegevens

Wij geven uw persoonsgebonden gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Indien wij wettelijk of na een rechterlijk besluit daartoe verplicht zijn, geven wij uw gegevens aan de bevoegde instanties door.

Externe links

Om u optimaal te informeren, vindt u op onze websites links naar websites van derden. Indien zulke links niet duidelijk herkenbaar zijn, wijzen wij u erop dat het om een externe link gaat. Wij hebben geen invloed op de inhoud en de vormgeving van deze websites van andere aanbieders. De garanties van deze verklaring inzake gegevensbescherming zijn daarom vanzelfsprekend niet van toepassing.

Gebruik van cookies

Bij het aanpassen van de inhoud aan uw interesse worden cookies gebruikt. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat hij u op de hoogte brengt als er cookies verzonden worden.

Meer informatie en contact

Als u verder nog vragen inzake de gegevensbescherming op onze websites heeft, neemt u via e-mail contact met ons op.